Contact
  1. Top
  2. Address
  3. People List

Meizhong Luo, Ph. D,

Professor, College of Life Science and Technology,

Huazhong Agricultural University,Wuhan, Hubei 430070, China,

Email: mzluo@mail.hzau.edu.cn

Tel: +86 27 87284213(office) +86 27 87282936(lab)

People List

Fullfill your information, with Authorization Code from administrator, to show yourself here and set password to access intranet.
MS Students
Mengjie Liang Wei Xu Tong Li Min Huang Songyu Luo
Ph.D Students
Defang Liu Hao Wang Zhaozhao Dai Shaojuan Zhang Zhuo Chen
Tofique Rajper Muhammad Yasir
Graduated Students
Haiyan Lin Shuaixiang Zhou Xue Shi Jiangwei Qiao Chao Wang
Ying Deng Yonglong Pan Xiaoming Wang Yafei Wang Lijuan Lou
Haiyang Zeng Jing Yu Yinan Liu Lin Liu Tingxiang Yan
Jun Li Tingting Fan Wentao Xiong Wei Peng Haiyan Li
Qingli Liu Tao Luo Jun Xu Peng Xia Danqing Mao
Ping Huang Baobao Cao Wen Chu Xu Zhou Tianze Yan
Shuyan Song Jiadong Liu Fei Huang Peng Wang Lingyun Shao
Bo Chen Shaopeng Shi DaoYong Li Jiadong Li Xue Yang
Zhijun Hao Zhifei Han