Contact
  1. Top
  2. Address
  3. People List

Meizhong Luo, Ph. D,

Professor, College of Life Science and Technology,

Huazhong Agricultural University,Wuhan, Hubei 430070, China,

Email: mzluo@mail.hzau.edu.cn

Tel: +86 27 87284213(office) +86 27 87282936(lab)

People List

Fullfill your information, with Authorization Code from administrator, to show yourself here and set password to access intranet.
MS Students
Ph.D Students
Hao Wang Shaojuan Zhang Muhammad Yasir
Graduated Students
Haiyan Lin Shuaixiang Zhou Xue Shi Jiangwei Qiao Chao Wang
Ying Deng Yonglong Pan Xiaoming Wang Yafei Wang Lijuan Lou
Haiyang Zeng Jing Yu Yinan Liu Lin Liu Tingxiang Yan
Jun Li Tingting Fan Wentao Xiong Wei Peng Haiyan Li
Qingli Liu Tao Luo Jun Xu Peng Xia Danqing Mao
Defang Liu Ping Huang Baobao Cao Wen Chu Xu Zhou
Tianze Yan Zhaozhao Dai Shuyan Song Jiadong Liu Fei Huang
Peng Wang Lingyun Shao Zhuo Chen Bo Chen Tofique Rajper
Shaopeng Shi DaoYong Li Jiadong Li Xue Yang Mengjie Liang
Zhijun Hao Wei Xu Zhifei Han Tong Li Min Huang